Joukkue

Haavisto Roope
Kostiainen Aleksi
Paakki Väinö
Hirvonen Ville
Huttunen Eemeli
Karell Viljami
Koponen Emil
Kuuluvainen Onni
Nevalainen Luukas
Penttilä Miklos

Toimihenkilöt

Fc LaPa ry                     

Y-tunnus:1811138-2

sposti:lapajuniorit@gmail.com

Postiosoite:

c/o Vesander

Vanha Happotie 2 b as 2

53900  LAPPEENRANTA