Joukkue

Anttinen Aukusti
Hopia Vilho
Imeläinen Aleksi
Issaev Daniel Mika
Junnonen Niilo
Jurkko Lassi
Käyhty Henri
Mikkonen Anton
Reijonen Ville
Rogulia Andrei
Tshitenge Muamba Markus
Turunen Jere
Vainikka Pyry
Yli-Kankahila Niilo
Forsten Matias
17
Kinnunen Elmeri

Toimihenkilöt