Joukkue

Ardila Maya
Hytti Elli
Juvonen Venla
Kokkonen Milla
Laalo Elsa
Mäntykivi Milla
Nironen Jemina
Pesonen Anni
Reponen Emmi
Roiha Eedit
Selin Sara
Tiainen Taimi
Yli-Torkko Neea
Laalo Elli

Toimihenkilöt